دانشگاه خوارزمی با همکاری مرکز علوم کاربردی برگزار می کند


زمان برگزاری

پنجشنبه و جمعه مورخ  8 و 9 شهریور 1397

هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام در این کارگاه 460 هزار تومان می باشد

محل برگزاری

تهران، مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه خوارزمی 

مراحل ثبت نام در کارگاه

:نحوه ثبت نام به شرح زیر می باشد

گام اول 

تماس با شماره 02122830388 یا 02122830377 -

 پر نمودن فرم درخواست شرکت در کنفرانس که به صورت ایمیلی برای شما ارسال می شود -

همچنین می توانید فرم ثبت نام را از لینک زیر دریافت نمائید


 گام دوم 

  فکس فرم ثبت نام به همراه فیش واریزی به شماره 02189781329 -

یا

okedu.Register@gmail.com  ارسال فرم ثبت نام به همراه فیش واریزی به ایمیل -
 گام سوم

منتظر تماس دبیرخانه بمانید -

زمان کارگاه: پنجشنبه و جمعه مورخ  8 و 9 شهریور 1397

محل برگزاری: تهران، مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه خوارزمی می باشد. 

(حد نصاب کلاس ها 20 نفر می باشد)

این ایمیل به درخواست شما و به دلیل عضویت در لیست خبرنامه ما برای شما ارسال شده است ، اگر این ایمیل ناخواسته است ، از شما پوزش می خوهیم. جهت لغو عضویت کلیک کنید .